PAKAMATAY-Alan Akim-Min Yasmin- PianoCoversPPIA

SHARIFA introduced a very lovely TAUSUG song composed by Alan Akim and originally interpreted by Min Yasmin. Here’s a PPIA cover of PAKAMATAY featuring SHARIFA!

Pakamatay – MIN YASMIN‘ Composed by Alan Akim. Lyric by Alan Akim. Produced by Julfekar

Access to the SHEETS of the COVER.
http://ppia.globalgroup.co/free-piano-sheets/

Lyrics:

Lasa tumtuma in pagkasilasa ta
dayng pa sin naka una sampay pa susungun pa

ikaw in nahinang lunas sin palih ha atay ko
sahaya sin jantung ko
in pagkasila mo

Chorus

Mahunit ko mataymah
bang in ikaw kakoh dayang malawa
hangka sasat sadja dh kw magpakita linduramdam dih ko hika tugilah

lasa ko dh mahalin misan umabut kaw makapakain
lasa dh mapinda dh na magbaluba
pakamatay dahun in paglasa

2)
Kuyag in lawm pangatayan
bangkaw lasa kakitaan
iyaangut ko ikaw ra
lasa in masuratan

(repeat chorus 2×)

Leave a comment
Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons.

Shopping cart

×