Munting Sanggol-Ryan Cayabyab-PianoArr.Trician-PianoCoversPPIA

Access to the SHEETS of the COVER.
http://ppia.globalgroup.co/free-piano-sheets/

Ryan Cayabyab (born Raymundo Cipriano Pujante Cayabyab on May 4, 1954 in Manila, Philippines), also known as Mr. C, is a Filipino ….. and lyrics by Ryan Cayabyab; Ang Naaalala Ko**; Munting Sanggol – music and lyrics by Ryan Cayabyab; Payapang Daigdig; music by Ryan Cayabyab, lyrics by Jose Javier Reyes.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Cayabyab

MUNTING SANGGOL

Munting Sanggol kalong-kalong ng Iyong ina
Munting Sanggol may ningning ang ‘Yong mga mata
Batid mo bang kay raming naghihintay sa ‘yo
Nananabik, nag-aabang ng pagsilang Mo

Mga pastol sa sabsaban ay nagpupugay
Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay
Dala’y ginto, kamanyang at mira
Para sa ‘yo Hesus, Hari ng Sanlibutan

At nagsisi-awit ang mga angel sa langit
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan
At sa lupa’y kapayapaan
Gloria in excelsis Deo…


Leave a comment
Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons.

Shopping cart

×