Basang Basa sa Ulan-Aegis-Elaine Duran Ver.

Singer Omay, one of our subscribers requested and suggested this version. According to him, there are a lot of amateur singers wanting to sing this version of the song in different contests. I hope they all win!

Access to the SHEETS of the COVER.
http://ppia.globalgroup.co/free-piano-sheets/

[Verse 1]
Heto ako ngayon, nag-iisa
Naglalakbay sa gitna ng dilim
Lagi na lang akong nadarapa
Ngunit heto, bumabangon pa rin

[Chorus]
Heto ako
Basang-basa sa ulan
Walang masisilungan
Walang malalapitan
Sana’y may luha pa, akong mailuluha
At nang mabawasan ang aking kalungkutan

At nang mabawasan ang aking kalungkutan

At nang mabawasan ang aking kalungkutan

At nang mabawasan ang aking kalungkutan

Leave a comment
Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons.

Shopping cart

×